Internationell utställning för sjukhus och medicinsk utrustning

"International Hospital and Medical Equipment Supplies Exhibition" i Düsseldorf, Tyskland är en världsberömd omfattande medicinsk utställning.Den är erkänd som världens största utställning för sjukhus och medicinsk utrustning och rankas efter sin oersättliga omfattning och inflytande.Första plats i världens medicinska mässa.

05
02
03
03

Varje år deltar mer än 5 000 företag från mer än 130 länder och regioner i utställningen, varav 70% är från länder utanför Tyskland, med en total utställningsyta på 283 800 kvadratmeter.I mer än 40 år.MEDICA hålls årligen i Düsseldorf, Tyskland, för att visa upp olika produkter och tjänster inom hela området från öppenvård till slutenvård.De utställda produkterna inkluderar alla konventionella kategorier av medicinsk utrustning och förnödenheter, såväl som medicinsk kommunikationsinformationsteknologi, medicinsk möbelutrustning, medicinsk konstruktionsteknik, medicinsk utrustningshantering, etc. Under konferensen, mer än 200 seminarier, föreläsningar, diskussioner och presentationer hölls också.MEDICAs målgrupp är all medicinsk personal, sjukhusläkare, sjukhusledning, sjukhustekniker, allmänläkare, medicinsk laboratoriepersonal, sjuksköterskor, ambulanspersonal, praktikanter, sjukgymnaster och andra läkare.De kommer också från hela världen.

06
04

Posttid: 28 augusti 2020