Möjligheter och utmaningar samexisterar, och medicinska smarta förpackningar blir framtidens allmänna trend

Under de senaste åren, med den snabba utvecklingen av den inhemska läkemedelsindustrin, har läkemedelsföretagen ägnat mer och mer uppmärksamhet åt förpackningar, och de kontinuerliga framstegen inom förpacknings- och tryckteknik har mitt lands produktionsvärde för läkemedelsförpackningar visat en trend med stadig tillväxt år med år.Enligt "2019-2025 China Pharmaceutical Packaging Market Status Survey and Development Prospect Report" släppt av China Industry Research Network, har den farmaceutiska förpackningsindustrin stått för 10% av det totala inhemska förpackningsproduktionsvärdet, och industrin har en ljus framtid.

Marknaden förändras snabbt och möjligheter och utmaningar finns samtidigt.Å ena sidan, med den gradvisa förbättringen av människors konsumtionsnivå och den kontinuerliga förbättringen av estetik, presenterar medicinska förpackningar egenskaperna hos diversifierade personligheter och förbättrad miljöprestanda.Samtidigt, med implementeringen av den nya versionen av Drug Administration Law, anser branschen generellt att den gradvisa liberaliseringen av onlineförsäljning av receptbelagda läkemedel är den allmänna trenden, vilket också innebär att efterfrågan på förvaring av receptbelagda läkemedel, transport och förpackningar ökar i takt med att internetpenetrationen ökar.I allmänhet förväntas marknadsstorleken för läkemedelsförpackningsindustrin att expandera ytterligare i framtiden, och utbuds- och efterfrågestrukturen förväntas också fortsätta att uppgraderas.Under den allt hårdare konkurrensen på marknaden måste inhemska läkemedelsförpackningsföretag söka nya vägar för transformation och genombrott.

Å andra sidan, med den kontinuerliga utvecklingen av intelligent teknik, kommer intelligent uppgradering och centraliserad integration att bli den främsta utvecklingstrenden för förpackningsindustrin under de närmaste åren.I detta sammanhang, under utvecklingen av den moderna medicinska industrin, har uppgraderingen av medicintekniska produkter alltid varit ett forskningsämne som har uppmärksammats.På grundval av hur man gör medicinsk förpackning säkrare och bekvämare, har tillägget av begreppet miljöskydd gjort förbättringen av medicinsk förpackning mer meningsfull.Samtidigt har även intelligentiseringen av medicinska förpackningar satts på agendan.

Smarta medicinska förpackningar har blivit en branschutvecklingstrend.Vad som kan ses är att när det gäller själva förpackningen av medicinska produkter, gör dess höga säkerhet och höga precisionsegenskaper att det är en strikt grad som andra produktförpackningar inte kan matcha.Under ledning av utvecklingen av teknik och designtrender har mänsklighetens modernisering, bekvämlighet och låg vikt blivit viktiga manifestationer av den intelligenta trenden med medicinska förpackningar.

Utöver designen av förpackningsstruktur och material har elektroniska informationsbaserade medicinska förpackningar gradvis bildat en snabb utvecklingstrend, och tillämpningen av informationsbaserad smart förpackning inklusive QR-koder, streckkoder och elektroniska etiketter har gradvis trängt in i den medicinska förpackningen industri.Detta är också baserat på motsvarande informationsinsamlingsmetoder som tillhandahålls av de mer vanliga smarta elektroniska enheterna.

För närvarande är mitt land fortfarande i sin linda för forskning och produktion av smarta medicinska förpackningar.Det är nödvändigt att arbeta hårt med många faktorer som innovation, forskning och utveckling av tillverkningsutrustning, materialforskning och utvecklingsresultat, förpackningskostnadskontroll och marknadsutveckling för att främja utvecklingen av mitt lands medicinska smarta förpackningar.

1111


Posttid: 2019-09-25